Dva antikvářidva antikvari nabidka
  

Olovo, Peří (Upomínka na I. ples Syndikátu československých novinářů v Praze P. ledna 1931)
uspořádal Karel Kverka

Dokumenty, korespondence, paměti

r.v. 1931, nakladatel Syndikát čsl. novinářů, natržení na hřbetu, exlibris na přídeští, jinak dobrý stav

z62

100 Kč